Nệm cao su Kim Cương Happy Gold
Giá từ: 5.650.000
Ưu đãi chỉ có tại Website

Chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sản phẩm nệm cao su Kim Cương Happy Gold trong tháng 11-2021.

Để có giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ.

Di động: 0963008877- 0972497076:   Anh Thanh

Vận chuyển miễn phí trong nội thành Tp.HCM , Thành phố Bình Dương và Thành Phố Biên hòa

BẢNG GIÁ NỆM CAO SU KIM CƯƠNG HAPPY GOLD

Quy cách                   Giá bán lẻ niêm yết
(VNĐ)
Giá tại shopnem.com.vn
(VNĐ)
100 x 200 x 05cm 5.650.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
120 x 200 x 05cm 6.160.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
140 x 200 x 05cm 7.200.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
150 x 190 x 05cm 7.360.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
160 x 200 x 05cm 7.500.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 05cm 8.260.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
100 x 200 x 10cm 8.040.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
120 x 200 x 10cm 9.200.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
140 x 200 x 10cm 10.630.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
150 x 190 x 10cm 11.150.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
160 x 200 x 10cm 11.750.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 10cm 13.390.000 vnđ LH : 0963008877
200 x 200 x 10cm 15.000.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
200 x 220 x 10cm 16.690.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
100 x 200 x 15cm 10.700.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
120 x 200 x 15cm 11.600.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
140 x 200 x 15cm 12.580.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
160 x 200 x 15cm 12.293.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 15cm 18.840.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 17cm 19.460.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
Nệm cao su Kim Cương Happy Gold
Giá từ: 5.650.000
Ưu đãi chỉ có tại Website

Chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sản phẩm nệm cao su Kim Cương Happy Gold trong tháng 11-2021.

Để có giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ.

Di động: 0963008877- 0972497076:   Anh Thanh

Vận chuyển miễn phí trong nội thành Tp.HCM , Thành phố Bình Dương và Thành Phố Biên hòa

BẢNG GIÁ NỆM CAO SU KIM CƯƠNG HAPPY GOLD

Quy cách                   Giá bán lẻ niêm yết
(VNĐ)
Giá tại shopnem.com.vn
(VNĐ)
100 x 200 x 05cm 5.650.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
120 x 200 x 05cm 6.160.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
140 x 200 x 05cm 7.200.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
150 x 190 x 05cm 7.360.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
160 x 200 x 05cm 7.500.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 05cm 8.260.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
100 x 200 x 10cm 8.040.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
120 x 200 x 10cm 9.200.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
140 x 200 x 10cm 10.630.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
150 x 190 x 10cm 11.150.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
160 x 200 x 10cm 11.750.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 10cm 13.390.000 vnđ LH : 0963008877
200 x 200 x 10cm 15.000.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
200 x 220 x 10cm 16.690.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
100 x 200 x 15cm 10.700.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
120 x 200 x 15cm 11.600.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
140 x 200 x 15cm 12.580.000 Đang khuyến mãi – liên hệ
160 x 200 x 15cm 12.293.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 15cm 18.840.000 vnđ LH : 0963008877
180 x 200 x 17cm 19.460.000 Đang khuyến mãi – liên hệ