Bảng giá Nệm cao su KD khuyến mãi năm 2022
Giá từ: 9.061.000
Ưu đãi chỉ có tại Website

Chương trình khuyến mãi nệm cao su trong năm 2022:

1- Nệm có giá từ 45 triệu trỡ lên :

  • Giảm 8% + 02 bộ drap Serenity Premium + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm.

2- Nệm có giá trị từ 35 triệu đến dưới 45 triệu :

  • Chiết khấu 8% + 01 bộ drap  Serenity Premium + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm

3- Nệm có giá trị từ 25 triệu đến dưới 35 triệu :

  • Chiết khấu 8% + 01 bộ drap  Lavish + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm

4- Nệm có giá trị từ 17 triệu đến dưới 25 triệu :

  • Chiết khấu 8% + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ 0972497076 để có chiết khấu tốt hơn.

Bảng giá Nệm cao su KD khuyến mãi năm 2022
Giá từ: 9.061.000
Ưu đãi chỉ có tại Website

Chương trình khuyến mãi nệm cao su trong năm 2022:

1- Nệm có giá từ 45 triệu trỡ lên :

  • Giảm 8% + 02 bộ drap Serenity Premium + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm.

2- Nệm có giá trị từ 35 triệu đến dưới 45 triệu :

  • Chiết khấu 8% + 01 bộ drap  Serenity Premium + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm

3- Nệm có giá trị từ 25 triệu đến dưới 35 triệu :

  • Chiết khấu 8% + 01 bộ drap  Lavish + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm

4- Nệm có giá trị từ 17 triệu đến dưới 25 triệu :

  • Chiết khấu 8% + 01 tấm vệ sinh an toàn nệm

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ 0972497076 để có chiết khấu tốt hơn.